Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi

Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

Birim Kalite Komisyonları Yönergesi

Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemem Dağıtım Usul ve Esasları Yönergesi

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Fiziki Mekanlarının Kullanımı İle Tanıtım Araçlarına İlişkin Uygulama Yönergesi

İdari Personel Ödül Yönergesi

İlahiyat Fakültesi Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

Kantin Yönergesi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulamasına İlişkin Esaslar

Konut Yönergesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi

Kalite Güvencesi Yönergesi

Kariyer Geliştirme Ofisi Yönergesi

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Öğrenci Staj Yönergesi

Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları/Kulüpleri Yönergesi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletme Yönergesi

Sosyal Tesisler Yönergesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Şırnak Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

Yemek Bursu Yönergesi

Yetkinliğe Dayalı Performans Yönergesi

Yayın Yönergesi

Yazışma Usulleri, Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi

Şırnak Üniversitesi Sıfır Atık Yönergesi

Şırnak Üniversitesi Sınav Uygulama Yönergesi

İş Sağlığı Yönergesi

8.06.2023