• Üniversitemizin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, 
  • Üniversitemiz Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda  raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı ilgili birimlere iletmek.
  • Yükseköğretim mevzuatı ve diğer mevzuatlar kapsamında Üniversitemizin misyonu doğrultusunda; kurum içi-kurum dışı iş, işlem ve hizmetleri zamanında en iyi şekilde sunmaktır.


3.02.2023