Adı Soyadı

Unvanı

Görevi

Fikret ERTAŞ

Yazı İşleri Müdür V.

Komisyon Başkanı

Edanur AKSAKALLI

Bilgisayar İşletmeni

Raportör

Cihat DUMANDAĞ

Bilgisayar İşletmeni

Üye

Elif KAYMAZ

Bilgisayar İşletmeni

Üye

M. Nurullah KUTLU

Bilgisayar İşletmeni

Üye

5.06.2024